ล๊อคอินรับไอเท่มฟรี Login Daily

ระยะเวลากิจกรรม
 • เริ่มกิจกรรม : 
 • สิ้นสุดกิจกรรม : 
รายละเอียด
 • เงื่อนไขกิจกรรม

  1. สมัครไอดีที่หน้าเว็บไซต์  สมัครสมาชิก
  2. สร้างตัวละครเกมส์ อาชีพอะไรก็ได้ 1 ตัวละคร

 • วิธีร่วมกิจกรรม

  1. เพื่อนๆจะต้อง Login ตัวละครเข้าไปในเกมส์ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน
  2. Item ตามแต่ละวันจะเด้งเข้าตัวละครโดยอัตโนมัติ

ของรางวัล
 • ของรางวัลจะมีการเปลี่ยนทุกๆ 1 เดือน