เซิฟเวอร์ของเรา เป็นเซิฟ Hi-Class ระบบ Pre renewal จะมีเสริมระบบอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้เล่น เดี๋ยวจะค่อยๆแนะนำทีละระบบนะ