กิจกรรม Mother's Day วันแม่แห่งชาติ

 ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มต้นกิจกรรม : 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00น
 สิ้นสุดกิจกรรม : 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59น
 
รายละเอียดกิจกรรมNPC กิจกรรม อยู่ที่แผนที่ Morocc Mem พิกัด xx xx

 1. ตอบคำถามวันแม่
เมื่อตอบถูก 5 ข้อ จะได้รัแหวน Costume Women's_Glory จะมีวันหมดอายุ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.คำถามที่ 1. ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่คือดอกอะไร
  - ดอกรัก
  - ดอกมะลิ
  - ดอกบัว
  - ดอกกล้วยไม้

คำถามที่ 2. ทางรัฐบาลได้ทำการเปลี่ยนวันแม่แห่งชาติ จากเดิมวันที่ 15 เมษายนของทุกปี มาเป็นวันที่ 12 สิงหาคม ใน พ.ศ.ใด?
  - 2517
  - 2518
  - 2519
  - 2520

คำถามที่ 3. วันแม่แห่งชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ตรงกับวันและเดือนใด?
  - 14 เมษายน
  - 15 เมษายน
  - 12 เมษายน
  - 13 เมษายน

คำถามที่ 4. วันแม่แห่งชาติปีนี้ตรงกับวันอะไร
  - วันอาทิตย์
  - วันจันทร์
  - วันพีช
  - วันพุธ

คำถามที่ 5. ดอกมะลิมีความหมายเปรียบเทียบกับอะไร
  - รักบริสุทธิ์ของปู่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย
  - รักบริสุทธิ์ของพ่อที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย
  - รักบริสุทธิ์ของยายที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย
  - รักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย

2. สร้างหมวกวันแม่
แลกหมวก Magical Feather (สวมใส่ ส่วนบน) ต้องตอบคำถามก่อน ถึงจะสร้างหมวกได้

(หมวก Magical Feather ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)


• ไอเท็มใช้ในการสร้างหมวก
  - Tongue 100 ea
  - Old White Cloth 150 ea
  - Lemon Dyestuffs 5ea
  - Citrin 1 ea
  - Phlogopite 1 ea 

3. แลกกล่อง Event Love Mom Box
แลกกล่อง  Event Love Mom Box 
ไอเท็มที่แลก ต้องใช้ดอกไม้ Jasmine   จำนวน 50 ดอก ต่อ 1 กล่อง และเงิน 50,000 Zeny
(ดอกไม้ไม่สามารถใช้คำสั่ง @autoloot ได้)
รายละเอียด "มอนสเต้อ โอกาศดรอป และแผนที่ดรอป"
วิธีการไปให้คุยกับ NPC เลือกหัวข้อ
1. บริการ Warp
2. ดันเจี้ยน
3. Glast Heim
4. UnderGround Prison Level 1

โอกาศดรอป 2%
เกิดที่ Map gl_prison
โอกาศดรอป 2%
เกิดที่ Map gl_prison
โอกาศดรอป 2%
เกิดที่ Map gl_prison
โอกาศดรอป 2%
เกิดที่ Map gl_prison


ของรางวัลเมื่อสวมใส่

 Rare: Costume Big Foxtail (สวมใส่ส่วน Robe)
   

Survival Orb Flower Aura

Wing Scarf B Pretty Bear Casquette R Pretty Bear Rose Princess Happy Lunatic Melting Heart